Valadalen_20161223.gifsparpengen.gif

Uppdaterat: Problem med spårstatusrutor på Idrottonlinesidor

Publicerad 03 april 2013


***Uppdaterat 130404: RF har meddelat att man har för avsikt att försöka lösa problemet den 10/4***

Senaste dagarna har vi blivit uppmärksammade på att det är problem med spårstatusrutorna på Idrottonlinesidor, då inte senaste rapporterna visas. Förmodligen p g a att Idrottonline gjort någon uppdatering. Vi försöker hitta en lösning på detta.

PROBLEMET ÄR NU LÖST AV RF!

IdrefjallSnosakra-140x180-ny161202.jpg annons-multimailer-skidspar.gif VisitDalarna.png