Spårstatusrapporter i Västra Götalands län

denna säsong (2017-07-01 till 2018-06-30)

Observera att länkar till lokala spårstatusrapporter kan finnas på respektive anläggningssida.

Betygsförklaring
Underlag: ?
0/5   Ej åkbart
1/5   Mycket dåligt
2/5   Ganska dåligt
3/5   Hyfsat
4/5   Bra, ej helt perfekt
5/5   Perfekt
Spårkanter: ?
0/5   Ej åkbart
1/5   Ej spårat
2/5   Dåliga
3/5   Hyfsade
4/5   Bra, ej helt perfekta
5/5   Perfekta
 
Visa spårstatusrapporter  
med underlag   och spårkanter minst 

Antal resultat 1 st

  ? Underlag
  ? Spårkanter
Nordic Wellness Skidome (Kviberg), Göteborgs kommun, Västra Götalands län
2017-08-17 kl 10:00, rapporterat av Roland Björkman

Åkte 8 varv (9.6 km) på fina spår i en folktom hall.

Anmäl opassande
Valla: fluorvalla Fungerade: Hyfsat
Temperatur: -4°C